Sleeve Notes

似ているムービー

  • Kanye West
  • Drake
  • Eminem
  • Radiohead
  • Arctic Monkeys
  • Lana Del Rey
LINEの通知音を銃声にしてミシンで連打ドッキリwww VOkz3oV42Mk